Januari ranking

Då är årets första rankinglistor här. Inga större förändringar, 38 plats i världen och 3 plats i Sverige. för kompletta rankingen se nedan:

Världsrankingen: http://www.ipttc.org/rating/2019-01-01/M6.htm

Sverigerankingen: https://www.profixio.com/fx/ranking_sbtf/ranking_sbtf_list.php?searching=1&rid=269&distr=&licencesubtype=6&sex=&age=&ln=&fn=